„Бели, зелени, червени” хаджиеновци мериха знания в Месеца на професиите

Традиционният Месец на професиите в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” преминава при огромен ентусиазъм и интерес от страна на учениците и на техните преподаватели.

След бъдещите строители, тази седмица дойде ред да покажат знания и практически умения учениците от класовете по специалността „Машини и системи с цифрово-програмно управление”.


Разделени в три отбора – бели, зелени и червени, като цветовете на националния ни флаг, 8 момчета и 1 момиче се състезаваха в три кръга. Първият бе да сглобят спинър, вторият – да разчетат чертеж и да оразмерят предоставеният им машинен детайл, а третият бе решаването на технически тест. В отборите имаше по един представител от 8, 9 и 10 клас. Номер едно с най-голям брой точки, стана отборът на зелените, който направи 14 точки, следван от белите - 9, и червените – 6 точки. Междувременно зрителската аудитория от техни съученици бе „изпитвана” със загадки, свързани с различни физични явления, математически и логически задачи. Бяха представени и 10-те световни открития, направени от български учени.

Журито, което оцени работата на трите отбора, бе съставено от преподавателя по специални предмети Златина Илиева и двама дванадесетокласници – Айджан и Гамзе, които напълно безпристрастно оцениха знанията на по-малките ученици. Водещ на състезанието бе Радослав Иванов от 12 „в” клас.

В момента по специалността „Машини и системи с цифрово-програмно управление” в ПГ „Иван Хаджиенов” се обучават 110 ученици от 8, 9, 10,11 и 12 класове. По учебния план за дуално образование са включени 90 ученици – от 8 до 11 клас, а дванадесетокласниците учат по малко по-различна схема на съчетаване на теорията с практиката. Например, учениците в 11 клас по дуалното обучение изучават теория два дни в седмицата и имат три дни работна практика, докато практическите часове на абитуриентите са един ден в седмицата.

От обхванатите в дуалното обучение по специалността „Машини и системи с цифрово-програмно управление” в механото 10 единадесетокласници и 15 дванадесетокласници провеждат практическото си обучение в различни цехове на „Арсенал”. Фирмата е една от първите в областта, която се включи в тази форма за професионално образование и предостави много добри условия на учениците да получават знания, умения и опит в реална работна среда.