За трета поредна година ръководството на най- голямото машиностроително предприятие у нас "Арсенал" АД организира Ден на бъдещето за ученици от средните училища в община Казанлък. Тази година денят на отворените врати за средношколците е на 3 май, четвъртък, от 13.00 часа.

Учениците ще имат възможността да се запознаят на място в предприятието с модерно оборудване и съвременни технологични линии в машиностроенето, с „последната дума“ на техниката и технологиите за създаване на промишлени продукти, както и с работните условия, отговарящи на високите стандарти за това. Подрастващите ще могат да разговарят с водещи специалисти в заводите, да задават въпроси и да научат повече за фирмата.

Всичко това ще даде на бъдещите машиностроители актуална представа за „Арсенал” АД, за направенитетук инвестиции през последните години и за възможностите, които се предоставят за служители и специалисти.

Ръководството на „Арсенал“ се надява, че интересът на учащите се към фирмата по време на Деня на бъдещето ще бъде полезен за голяма част от тях в професионалното им ориентиране както по време на учението, така и при избора им на професия и работа.

РЕГЛАМЕНТ:

1. Начало на посещенията – 13,00 часа.

2. Място за началото – звено „Пропуски” пред централният портал на „Арсенал” АД.

3. Групи до 20 души.

4. Всяка група трябва да бъде придружавана от учител.

5. Списъци на желаещите ученици с трите имена, ЕГН, заверени с подпис и печат на училището се приемат до 02 май 2018 г.

6. Адреси за контакти: инж. Владимир Чучумишев

Тел. 0889 310 500, e-mail: vl.chuchumishev@arsenal-bg.com