„Арсенал“ АД и ПГ „Иван Хаджиенов“ са предприятие и училище, превърнали се в еталон за добро партньорство. Това стана ясно по време на информационно събитие за популяризиране на дуалното образование сред родители, общественост и местни власти, провела се в края на м. юни 2022 г.

От името на „Арсенал“ АД инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация“ в дружеството, коментира положителните страни за бизнеса и за учениците при осъществяване на дуалното обучение и ролята му в изграждане на отговорно отношение към работния процес от страна на подрастващите. От страна на бизнеса в дискусията за партньорството с учебното заведение гвори и представител на „М+С Хидравлик“. Своя опит в дуалното образование сподели Мариана Демирева, директор на ПГ „Иван Хаджиенов“.

В срещата участваха Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието, Полина Златарска, гл. експерт в дирекция „Професионално образование“ в МОН, представители на РУО-Стара Загора, директори на професионални гимназии в Казанлък, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Димитровград, кандидат-гимназисти и техните родители. Всички посетиха специализираните кабинети в първото в страната училище, въвело дуалното обучение по проект „ДОМИНО“. Участниците наблюдаваха симулация на табло на системата за ЦПУ на металорежещи машини. В специализираната лаборатория по мехатроника се запознаха с автоматизирана система за отпадъци и пневматично управление на еднодействащ и двойнодействащ цилиндър. В заваръчната лаборатория и кабинета по стругарство ученици показаха усвоените от тях практически умения.