Свободни места за 9 лекари и 15 медицински специалисти обяви на 19 март 2019 година Бюрото по труда в Казанлък. При лекарите местата са за специалисти по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност, като е един специализант по неврология.

Нараснало е търсенето на медицински специалисти в региона и от 13 свободни работни места те са станали 15. Десет остават незаетите работни места за медицински сестри, но увеличение има при акушерките. Само за 12 дни, от 7 до 19 март, са се овакантили още две работни места за акушерки и свободните позиции за тях вече са 5. Към момента това е най-голямото търсене на здравни работници – лекари и специалисти по здравни грижи, обявени на трудовата борса в Казанлък.

Сред специалистите в останалите сфери се търсят двама инженер-конструктори, 118 работници в машиностроенето, сред които най-много са свободните места за машинни оператори и за работници за сглобяване на детайли. От специфичните машиностроително професии се забелязва увеличение на търсенето на стругари и фрезисти. Със затопляне на времето започват и по-активни строителни дейности, затова на трудовия пазар се търсят повече кофражисти и арматуристи.

Във филиалите на Бюрото по труда - Казанлък, свободни позиции има за четирима учители и 9 работници в консервна фабрика.