72% процента от компаниите в България изпитват дефицит на кадри


В дъното в класациите сме по показатели, измерващи знанията на учениците


Ново проучване на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия показа, че сред най-съществените трудности, които фирмите в България срещат, е именно липсата на кадри.


От анкетираните 400 компании 72% изпитват дефицит на кадри. Отново най-голям проблем е липсата на средни специалисти, които основно са съсредоточени в индустрията. 77% от работодателите не могат да намерят подходящи работници с професионална квалификация. В тази връзка последната информация за състоянието на пазара на труда в район Казанлък показва същата тенденция – търсят се основно техници със средно образование – стругари, фрезисти, шлосери, машинни оператори, оператори на ЦПУ и други специалисти.


Този дефицит на кадри се оформя като тенденция. Причините се крият основно в пагубно закъснялата образователна реформа, която води до ниско качество и неадекватност на образованието спрямо пазара на труда.


Друга причина са демографските процеси – отрицателен естествен прираст вече 6-та година и трайно изселване от страната. Дори вече започналата реформа и новият закон за образованието, както и първите стъпки на дуалното обучение, което в Казанлък успешно се прилага в „Арсенал” АД, „М+С Хидравлик” и „Гуала Кложърс България”, да дадат необходимите резултати, то трябва време, за да се отрази на работната сила.


Междувременно, България е на дъното в класациите, измерващи знанията на учениците, а недостигът на кадри се увеличава все повече.


През третото тримесечие на 2016 г. недостигът на подходяща работна ръка като фактор, ограничаващ разширяването на дейността на фирмите в промишлеността в България за първи път е над 30% - рекордно високо и силно притеснително ниво. С 31,8% в България три пъти повече фирми от тези в ЕС (10,6%) усещат липса на кадри. Нещо повече - само за последните две години делът им в България нараства пет пъти по бързо от този в ЕС.


Недостигът на работна сила с подходяща квалификация се отразява недвусмислено и на икономиката. Пазарът на труда се задъхва, заетостта расте с все по-нисък темп, икономическата активност буксува, особено при младежите, безработицата намалява бавно, много висшисти заемат работни места, изискващи средно образование, а системата на професионалното образование не произвежда подходящите кадри. Всичко това в крайна сметка ограничава ръста на икономиката в страната.

Източник:pariteni.bg