6,5 млн. души сме

6,5 млн. души е населението на България, според предварителната оценка, направена от Националния статистически институт, сочи информация на официалния сайт на института. Окончателни данни от преброяването ще има в края на 2022.

Оценката към този момент се основана на данните за броя на електронно преброилите се лица, на оперативна информация за списъците на преброените обекти и на оценка за очаквания брой обекти в участъците, които са останали без преброител. За това съобщиха на пресконференция в Националния статистически институт с участието на председателя Сергей Цветарски и директора на дирекция „Демографска и социална статистика“ Магдалена Костова.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции през последните тридесет години – намаляване и застаряване на населението, както и обезлюдяване на отделни територии вследствие на ниската раждаемост и миграционните процеси. Спрямо предишното преброяване през 2011 година населението е намаляло с 11 процента или 844 000 души. С изключение на София, където населението се увеличава, във всички останали области в страната броят на хората намалява. Най-значително е намалението в областите Видин, Добрич и Монтана, които са загубили около една четвърт от населението си, най-малко е в Пловдив, Варна и София област.

74 на сто от хората у нас живеят в градовете. Общият брой на жилищата е близо 4,2 млн. Сградите се увеличават в градовете и намаляват в селата.