258 нови избиратели в  община Казанлък за вота на 26 март 258 граждани ще на община Казанлък ще имат право за първи път да упражнят избирателните си права в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март тази година. Те са навършили пълнолетие в периода от последните избори за президент на 13 ноември до датата на изборите сега, съобщиха от Община Казанлък.
159 от тях са жители на Казанлък, останалите живеят в населените места на общината.

Изборите за състав на 44 Народно събрание ще започнат в 7 часа на 26 март и ще продължат до 20 часа същия ден, уточни Ваня Иванова, секретар на общинската администрация в Казанлък. При наличие на чакащи хора пред секциите за гласуване, времето за вота може да се удължи до 21 часа.

сн:
kazanlak.com -Ваня Иванова, секретар на Община Казанлък

68 722-те хиляди избиратели от община Казанлък, по предварителен избирателен списък ще гласуват в общо 88 изборни секции, като една от тях е подвижна, а другата е ще бъде на територията на МБАЛ-Казанлък.
В подвижната секция за гласуване са се записали до момента 60 граждани със заболявания на опорно- двигателния апарат. До 20-ти март, тези от тях, които не са го направили, а желаят да се възползват от това
улеснение за гласуване могат да подадат заявления за целта в Дирекция ГРАО, придружено с копие от ТЕЛК.
Най- възрастният избирател от община Казанлък по избирателни списъци и този път е 103 годишният Пеньо Ганарев. 101 годишната Христина Калчева е най- възрастната избирателка от общината.
Средно по 750 избиратели ще има във всяка една от 86-те масови изборни секции, изчислиха от Община Казанлък.

За правилното и нормално протичане на избориня процес, на 26 март в секционните избирателни комисии на територията на община Казанлък ще работят общо 780 члена на СИК.
6 от секционните комисии ще са с по 7 члена, а останалите 82 – деветчленни.
По 64 лева ще получат председателите на СИК-ове за изборния ден, като сумите няма да се декларират и облагат с данъци, уточняват от Общината.
58 лева е възнаграждението на зам. председателите и секретарите на комисии и 48 лева за членовете. По 20 лева допълнително ще получат и тримата представители на СИК-овете ,които ще отнесат документацията от изборните протоколи и бюлетини в РИК.

На 18-ти март ще бъде обучението на членовете на СИК в община Казанлък, а в дните 23 и 24 март на телефон 0431/ 98 259 ще могат да се подават заявки за транспортиране на трудно подвижни хора до местата за гласуване.

За първи път на тези избори ЦИК е създала и специален обучителен портал за членовете на СИК и на граждани, в който могат да намерят отговори на въпроси, свързани с вота, както и обозначение на вариантите на действителни и недействителни бюлетини, по тълкуванието на ЦИК, в зависимост от начина на отбелязване на вота


За да се счита за валидна бюлетината, вотът трябва да бъде ясно отбелязан със синьо мастило.
Според секретарят на Община Казанлък Ваня Иванова, голямото предизвикателство на тези избори ще е преференциалният вот и неговото отчитане.