13% поевтинява природния газ спрямо май, обявиха от КЕВР Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ, считано от 1 юни, в размер на 141,36 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщават от дружеството.
На тази стойност „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Цената от 141,36 лв./MWH е с 13% по-ниска в сравнение с месец май и е под цената на газа за месец април, което доказва, че осигурените доставки на втечнен газ са реална алтернатива на едностранно прекратения от „Газпром“ договор.
За българските битови потребители, индустриалните клиенти, както и на топлофикациите са осигурени всички необходими количества природен газ. Те получават максимално добри цени, независимо от световната енергийна криза с екстремно високи цени.
Комисията определи цената на природния газ за месец юни след задълбочен анализ на предоставените данни и документи във внесеното от „Булгаргаз“ ценово заявление. Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на два източника – по договор за доставка на природен газ с компания от Азербайджан и по
Споразумение за доставки на втечнен природен газ (LNG). В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат отделните цени на доставчиците и размера на техните количества в общия микс. Комисията препоръчва да се търсят доставки от поне три източника, като така ще се гарантира най-изгодна цена на газа в следващите месеци.
Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ, считано от 1.06.2022 г., ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.