11 казанлъшки семейства бяха одобрени за еднократна помощ от Община Казанлък за новородено дете, от постъпили общо 12 заявления. Комисия, сформирана със заповед на кмета на община Казанлък, разгледа първите заявления – декларации, подадени до 15 април 2020 г., за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца в размер на 500 лвева, под формата на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни за бебета на територията на община Казанлък.

За всяко дете, родено от 01.01.2020 г. до края на годината, родителите могат да кандидатстват за отпускане на еднократна финансова помощ.

Тази стъпка е в съответствие със заявеното обещание на кмета Галина Стоянова при встъпването й в третия кметски мандат за фокус върху социалната политика в общината, което включва поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, образованите млади семейства да останат да живеят и работят в община Казанлък и да бъдат привличани нови млади хора. Направените от нея предложения бяха приети от Общински съвет – Казанлък през месец март т.г.

Младите семейства могат да кандидатстват за еднократната финансова помощ през цялата година, ако отговарят на условията, публикувани на сайта на Общината тук: https://www.kazanlak.bg/page-9668.html