10 млн. чуждестранни туристи са посетили България през 2015-а

Над 330 хиляди работни места са били свързани пряко или косвено с туризма през 2015 г. Това показват данни на Министерството на туризма, цитирани от заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева на научен форум в Пловдив. Общо 11% от всички позиции в страната са свързани с туристическия отрасъл.


През последните десет години България е отбелязала близо 50% ръст на чуждестранните туристи. Заместник-министърът уточнява, че броят на чуждите туристи през миналата година е близо 10 100 000 души, а делът на туризма в икономиката е 13% или 10,5 млрд лв.


По данни на статистиката по брой на човек от населението България не се отличава съществено от страни като Португалия, превъзхожда Италия, Белгия и Холандия. Според съотношението туристи -местно население, което за България е приблизително 1:1, страната се намира в средата на класацията на световния туристически барометър за Европа.


България е сред водещите 10 държави в ЕС по ръст на нощувки от вътрешния пазар. Броят им през 2015 г. надхвърля 8 милиона души и е нараснал с 5,6%, при среден ръст за страните от ЕС от около 3%. Близо 60% от туристите от традиционните ни пазари се връщат отново у нас, като средните разходи на човек, по данни на националната банка, цитирани от Ирена Георгиева, са близо 400 евро за 2015 година, а средният престой е между 5 и 6 дни. Средните разходи на един чуждестранен турист на ден у нас е около 70 - 80 евро дневно– равнище, което е много по-конкурентно от редица страни, отбелязва заместник-министърът на туризма.


Проучвания и анализи сочат, че за повечето чужденци страната ни все още е позната с възможностите за летен туризъм и ски-туризъм.