Да бъдат ремонтирани три пътни участъци от четвъртокласната пътна мрежа на община Казанлък, предлага общинска администрация на вниманието на местния парламент. Ремонтът е заложен в общинската Инвестиционна програма за 2017 година. Община Казанлък има сключен договор с „Пътно-строителна компания Ес Би Ес“ АД – Стара Загора, а прогнозната количествено-стойностна сметка за 8700 квадратни метра е в размер на 199 999.87 лева с ДДС.


Пътните участъци, които предстоят да бъдат разгледани и одобрени за ремонт на предстоящата сесия на Общинскии съвет-Казанлък на 29 юни, са пътят до язовир „Копринка“, от фирма „Монамур“ до ресторант „Златна котва“. Там разчетите са - за 1900 квадратни метра ремонт да бъдат разходвани 43 678.13 лева с ДДС.


Вторият общински пътен участък е Казанлък-Енина - 900 кв. м на стойност 20 689. 64 лева с ДДС.


Най-сериозното перо от предвидените средства е за пътя Казанлък-Розово – 135 632.10 лева с ДДС за ремонтиране на 5900 кв. м пътно платно.