Общо 290 000 лева ще получи МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, ако общинските съветници одобрят предложението, инициирано от управителя на здравното заведение д-р Кети Маналова. От тях 250 000 лева са предвидени за извършването на ремонт на Отделението по хирургия. Останалите 40 000 лева са за закупуването на скъпоструващи медикаменти, дезинфектанти, за зареждане с кислород и други консумативи. Така ще се обезпечи адекватна работна среда при евентуална нова епидемиологична обстановка. Това предложение е включено към точката, касаеща изменението на бюджета и на инвестиционната програма на Община Казанлък. Поредното заседание на Общинския съвет ще се проведе на 30 юни, като в дневния ред са включени 28 точки.
Сред останалите предложения са отпускането на 80 000 лева за изграждането на товаропътнически асансьор в ДКЦ "Поликлиника - Казанлък", 41 532 лева за ремонт на Центъра за административно обслужване, отдел ГРАО и дирекция „Местни приходи“. Старейшините ще гласуват и за субсидията за превозвача „Кумакс инвест“ ЕООД за междуселищните линии в размер на 158 061 лева. Решението за одобрението на 250 000 лева за ремонти на четвъртокласни пътища в общината също ще бъде разгледано на сесията.
На заседанието ще бъдат направени изменения и допълнения на две общински наредби – за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и за спиране, престой и паркиране на ППС. Ще се гледат и корекции на Годишната програма за управление и разпореждане на общински имоти. В дневния ред е включено и приемането на нов правилник за дейността на общинското предприятие „Кухня майка“, включително и за „Детска млечна кухня“.