Да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Баня N 2 – банята на Пазара в Казанлък, предлага общинска администрация на местния парламент. Предложението предстои да се гласува на предстоящата сесия на Общинския съвет на 26 юли. Началният месечен наем да бъде 1230 лева без ДДС, а срокът на договора със спечелилия конкурса да е 10 години, гласи още проектът за решение.

Условията към кандидатите да стопанисват градската баня са да се извършат строително-ремонтни дейности на покрива и фасадата на сградата, подмяна на ВиК и електроинсталациите, смяна на фаянс и теракота, ремонт на съблекалните и други подобрения. За да се избърза с ремонта на банята, предвид наближаването на есента, администрацията предлага предварително изпълнение на решението, което означава конкурсът за отдаване под наем на сградата да се проведе на 23 август, вместо в средата на месец септември.

Градската баня на пазара в Казанлък бе извадена от активите на общинското дружество „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД с решение на Общинския съвет от 26 април 2018 година. По време на заседанието тогава кметът Галина Стоянова заяви: "Няма да се променя социалната функция на банята, но тя ще бъде основно ремонтирана и ще предоставя много по-добри условия на хората, които я ползват". По думите й, в банята край село Овощник новият инвеститор е вложил 100 хиляди лева за ремонт и обновяване на базата, без да се увеличават цените на билетите. Според нея, дружеството, стопанисващо т.нар. Баня N 2, не е вложило нито стотинка в ремонта й досега и няма финансовите възможности да направи това и занапред. „А Община Казанлък иска градската баня да стане по-модерна и по-функционална", заяви кметът. Тя каза още, че при конкурса за инвеститор могат да се поставят условия, освен за реконструкция и модернизация на сградата, и за 100% запазване на работните места, което, всъщност, зависи от решението на самите общински съветници.

Баня N 2 в Казанлък е построена през 1962 година.