Чучумишев: Демократично е да се чуят всички мнения

Общинските съветници на Казанлък не приеха предложената от колегата им от групата Експерти за Казанлък инж. Владимир Чучумишев промяна в Правилника за организация и дейността на Общинския съвет. Предложението бе подложено на гласуване на последното заседание на Общинския съвет в Казанлък.
Предложението на Експерта касае процедурата за дебат в Съвета.

Същността на отхвърленото от съветниците предложение бе за създаването на нов член 72 б в Правилника на ОбС, съгласно който прекратяването на разискванията по дадена точка да стане, след като се изчерпят всички предварително подадени заявки за изказвания в електронната система: Или един общински съветник вече е подал заявка за изказване, а друг поиска след него прекъсване на разискванията, то първият съветник да има правото да бъде изслушан в пленарна зала.
В мотивите си към предложението, Чучумишев посочва и съществуващи вече такива практики в други местни законодателни органи в страната.
"Идеята на внесеното от мен предложение бе с предлаганата промяна да може да се дава възможност за изказвания на тези съветници, които вече са заявили това в електронната система, при прието след това процедурно прекъсване на разискванията“, каза за zakazanlak.bg общинският съветник Владимир Чучумишев, според когото е демократично от трибуната на Общинския съвет да се чуят всички мнения по дадена тема, касаеща гражданите на Община Казанлък.
Съветникът каза още, че не е трагедия отхвърленото предложение и призова да се избягват емоциите на софийските партийни централи, когато се обсъждат конкретни местни проблеми.