300 лева годишен данък за такситата в Казанлък

Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за 2017 година да бъде 300 лева, гласи предложението на общинската администрация в Казанлък, което ще бъде предложено на общинските съветници за гласуване на заседанието на местния парламент на 29 септември.


С това се допълва Наредба 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък. Допълнението се прави в съответствие с промените в Закона за местните данъци и такси и установяването на нов данък – данък върху тасиметровия превоз на пътници. Съгласно изменениета, общинските съвети имат правото да определят данъка за съответната година в границите от 300 до 1000 лева. Предложението на администрацията е данъкът да бъде в минималния посочен размер. В община Казанлък към момента са издадени 239 разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници при квота от 240. Очакваните годишни приходи при минимален размер на данъка от 300 лева са 72 000 лева, а при максимален размер от 1000 лева, приходите в общинската хазна ще бъдат 240 000 лева.


Предвид посочения срок за гласуване на общинския данък за такситата за 2017 година – до 30 септември т.г., Наредбата да допълнение на Наредба 31 трябва да се гласува в едно заседание на Общинския съвет.