Нови цени има водата от началото на август, става ясно от съобщение на ВиК -Стара Загора.

На практика увеличението като крайна цена за потребителите от Казанлъшко е с 24 стотинки, с ДДС.


От 1-ви август цената на водата се определя на база следните параметри:


Цена за доставяне на вода 1,970 лв./куб.м
Цена за отвеждане на отпадъчни води 0,126 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Битови и и приравнените към тях обществени, търговски 0,376 лв./куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води – Промишлени и Стопански
Степен на замърсяване 1 0,421 лв./куб.м Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води
Степен на замърсяване 2 0,602 лв./куб.м
Степен на замърсяване 3 0,929 лв./куб.м
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор (ВиК ЕООД – гр. Сливен) 0,548 лв./куб.м
Всички цени са без ДДС и влизат в сила от 01.08.2019

Важно е да се знае, че крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място, а именно: Водоснабдяване + Отвеждане на канални води (Канализация) + Пречистване на отпадъчни води.

Простата сметка показва, че ако до първи август крайната цена на водата за кубик за жителите на Казанлъшко е била 2,72 лева с ДДС, то сега, с новите цени тя е 2,96 лева, с ДДС.