НСОРБ иска промяна в таксите за смет, на базата на изхвърляните количества Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) планират смяна на начина, по който се плаща таксата за битови отпадъци от гражданите, и то в близко време. Промяна в начина за събиране на отпадъците и определянето на такса смет се предвижда да стане постепенно от началото на 2025 г. Тази такса ще се изчислява и всеки ще се плаща на база реалното изхвърлено количество боклук, а не според размерът на жилищната площ, както е в момента.
Според Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението, изчисляването ще бъде различно за всяко населено място. „Всеки Общински съвет ще разбере различна основа на изчисленията. Хората ще плащат толкова, колкото изхвърлят. От януари 2025 г. ще се изчислява по три начина - с индивидуални торби за домакинствата, в който да слагат отпадъка само от общата си кофа, чрез контейнери и на човек от домакинство. Изчисляването на таксата на база количество е свързано с ефективното въвеждане на разделното събиране. Всеки в домакинството трябва да събира отделно отпадъците, така домакинството ще плаща само за останалото в общата му кофа", обясни тя.
По думите ѝ за еднофамилните сгради ще има индивидуална кофа с чип или ключ. "За големите жилищни блокове има различни решения. Тестват се и в част от Столична община и в община Свиленград. Всеки блок ще има заградено пространство с контейнери, той ще става с достъп с ключ и чип. Ще се вземе общото количество, което генерира блокът и се изчислява пропорционално за всеки живущ в сградата. Няма наказателно-административни разпоредби", заяви Георгиева.