Нови цени на тока за клиентите на EVN България В свое Решение от 1 юли 2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени на към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България.Цените влизат в сила сила от 1 юли тази година. Според Решението на комисията крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са - д невна тарифа 0,21210 лв. (с ДДС) /кВтч. Това е увеличение 1,70% спрямо досегашната цена от 0,20855 лв. (с ДДС) /кВтч. Нощната тарифа става 0,12052 лв. (с ДДС) /кВтч, което е увеличение с 1,71% спрямо досегашната цена от 0,11850 лв. (с ДДС) /кВтч.

Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2017 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2017 г., информират от пресцентъра на EVN България. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.