Не приеха жалбата на жените -социалистки за Равда

Административният съд в Стара Загора остави без разглеждане жалбата на Клуба на жените – социалистки в Казанлък, по отношение на решението на Общинския съвет в Казанлък от 28 март тази година ,за продажба чрез публичен търг на бившия пионерски лагер в Равда, имот, собственост на община Казанлък.
Мотивът, с който съдът отхвърля жалбата на жените социалистки е, че тя е недопустима.


Съдебният състав на Административния съд, разжглеждал жалбата посочва, че жалбодателят в лицето на Клуба на жените социалистки нямат пряк, личен и непосредствен интрес, по смисъла на чл.21 от Административно-процесуалния кодекс., което означава, ,че не са засегнати техни субективни права, свободи и законни интереси.
Смисълът на члена е за нанасяне на директна щета, каквато в случая на Клуба на жените – социалистки няма.
В конкретния казус Клубът на жените социалистки в Казанлък не са заявили никакви свои материални права върху имота, обект на правния спор, какъвто се явява теренът на бившия лагер на Община Казанлък в Равда.


Миналият месец казанлъшките социалистки депозираха административната си жалба в Съда.
Днес становището му е,че тя е процесуално недопустима.