712 076 засегнати птици в стопанства и 20 огнища на болестта високо патогенна инфлуенца по птиците, или т.нар. птичи грип, са регистрирали от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) за периода от началото на годината. В рамките на това време официално има обявени и 4 случая при диви птици.
В списъка с обекти, засегнати от заразата, фигурират области, като Добрич, Габрово, Плевен, Стара Загора, Бургас, Пловдив, Хасково. Най-много са огнищата на територията на град Славяново, Плевенско – общо 8. Най-големият обект с обявена зараза от птичи грип е в Асеновград. Там е имало над 177 000 кокошки носачки.
Последното огнище на инфлуенца от подтип H5N1 е потвърдено на 21 октомври животновъден обект с 19 000 кокошки носачки, намиращ се в местността Криво поле, област Хасково.
„Прави впечатление, че в България броя на съобщените случаи при диви птици е изключително малък, а тези, за които е било съобщено са открити мъртви. Докато в останалите държави, където вирусът на високо патогенната инфлуенца е проникнал, делът на откритите положителни диви птици многократно превишава този на домашните птици и тези, отглеждани в плен“, коментират експерти от ЦОРХВ.
В цяла Европа се наблюдава промяна в съотношението на засегнатите диви птици – от водоплаващи до грабливи и други видове птици, което предполага изместване на инфекцията от мигриращите през зимата птици към немигриращите и синантропните диви птици, които пребивават или се размножават в Европа (включително и тези, които се размножават в колонии).
Като се вземат предвид променящата се епидемиологична обстановка в ЕС през 2020, 2021 и 2022 г. и сезонният характер на разпространение на инфлуенца А вирусите при дивите птици, съществува потенциален риск през следващите месеци в ЕС да възникнат нови огнища на различни подтипове HPAI А по птиците. „Засега рискът се определя като умерен на основата на все още меката и удължена есен, но със захлаждането на времето и в зависимост от температурите и движението на птиците по миграционните пътища тенденцията е рискът да се засилва към висок“, заключават специалистите от ЦОРХВ.