Младоженци чакат края на извънредното положение

Две сватби, които са били насрочени в периода от началото на извънредното положение у нас - 13 март, до края на този месец и началото на април 2020 година, и за които предварително са били заявени дати в Община Казанлък, се отлагат във времето. Младоженци, планирали сватбеното си тържество за началото на месец април, лично се обадили в „Радостни ритуали”, за да уведомят за отлагането на церемонията за месец юни. А една двойка дори е отменила сватбата си, насрочена за месец август. В края на април има много предварително заявени дати за бракосъчетания, но най-вероятно хората изчакват края на извънредното положение на 13 април, за да се ориентират в ситуацията и да предприемат съответните действия, смята Пламена Терзиева, експерт "Радостни обреди" в Община Казанлък.

Подписванията пред свидетели без сватбена церемония от 13 март до края на месеца не са били отменени от младоженците. В този период има 2 бракосъчетания само пред служебно лице и двама свидетели. Третото заявено бракосъчетание в този вид е в самия край на март, но тази двойка се отказа от ритуала към момента.

Въпреки усложената ситуация с пандемията от COVID-19 и извънредното положение у нас, в отдел ГРАО на Община Казанлък не спират дейностите, свързани с административното обслужване на граждани и издаването на всички документи, които са в правомощията на този отдел.

Издават се актове за раждане на новородените бебета. От 13 до 25 март са издадени 18 акта за раждане, два от които са пресъставени от чужбина.

Отделът издава и актове за смърт и разрешение за погребение с упоменат дата и час. От погребална агенция в Казанлък уточняват, че стриктно се спазват предписанията и в този тъжен момент. Те умоляват близките на починалия да не надвишават 8 души, да спазват дистанцията от 2 метра и отбелязват, че намират разбиране от тяхна страна. Траурният ритуал се извършва в Гробищния парк, но не в залата там, която е затворена заради пандемията от коронавируса.

В съответствие с обявените превантивни мерки при работа с граждани е въведен ред, при който се пропуска само по един човек за обслужване и издаване на съответния документ.

През последните дни се наблюдава голям наплив за удостоверения за промяна на адрес, след като бяха въведени строги мерки с цел ограничаване пътуванията между населените места без основателна причина. За обработка в ГРАО-Казанлък пристигат и заявления, подадени в съответните кметства на населените места в общината.