660 земеделски стопани обработват казанлъшката земя
236 хиляди декара е обработваемата земя в землището на община Казанлък. Това включва ниви, трайни насаждения, лозя, овощни градини, масиви с етеричномаслени култури. От тях 155 хиляди декара се обработват от регистрирани земеделски стопани, които в община Казанлък са 660. Толкова са стопаните, които кандидатстват за получаване на субсидии по Схемата за единно плащане на площ към ДФ „Земеделие”. Те трябва да обработват минимум 5 декара земя, да са регистрирани като земеделски стопани и да са доказали правното основание за ползване на земя. Тъй като има и доста земеделци, които обработват по-малко от 5 декара, то реално обработваната земя е повече от заявените 155 хиляди декара.
Пазарът на земеделска земя в казанлъшко е динамичен, постоянно се сменя собствеността, като основно се продават земи на земеделски фондове и на арендатори. Интерес към земеделските имоти има във всички землища на общината, дори и в недотам атрактивни доскоро населени места. Цените на обработваемата земя варира от 300 до 500 лева/декар, споделят представители на агенции за земеделска земя в града на розите. Тенденцията е към окрупняване на земята и създаване на масиви от етеричномаслени култури – маслодайни рози и лавандула, овощни градини – основно черешови, орехови градини, насаждения от фуражни култури и рапица.