На 10 декември отбелязваме Световния ден за правата на човека. Хартата за човешките права, която се смята за неформална конституция, гарантираща правата на човека е приета на същата дата през 1948г. Поемайки инициативата от Всеобщата декларация Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права на основни свободи.
В приетата през 1991г. Конституция на република България се залагат най – важните европейски стандарти в областта на защита на правата на гражданите. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с правата на човека.

В рамките на 16 дни - от Международния ден против елиминиране на домашното насилие -25 ноемвриq до днес – Деня за правата на човека сдружение „Жените на Казанлък“ проведе информационна кампания под надслов “Мълчанието няма да те спаси“. Жените уверяват своите съграждани, че продължават да работят, да оказват помощ на жените в Центъра за превенция на домашното насилие. Въпросът за правата на човека заема важно място в дневния ред на Сдружението. За да се осигури гражданско пространство всички, които ценят и работят за демокрацията, правата на човека трябва да обединят сили. Необходимо е и съдействие от всички институции, както и от цялото общество.

Пречупена през призмата на правата на жените, правата на човека, въобще „Жените на Казанлък“ изразяват готовност за действие. В името на равнопоставеността между половете, срещу дискриминацията и насилието над жени, в името на правата на жените.