Стягат нова наредба за спортните обекти в общината

Проектът на нова Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Казанлък е публикуван на интернет страницата на Общината.
https://www.kazanlak.bg/page-9481.html
Заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуването на проекта / 17 януари 2020г/ да направят предложения и да изразят становища по него.

Насрочени са и обществени консултации по поректа. Те ще бъдат на 04.02.2020 г. от 10:00 часа в зала 6 в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 6.

Предложения и становища по проекат за новата спортна наредба могат да бъдат депозирани в Центъра за информация и обслужване на граждани на Община Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и на електронен адрес: mayor@kazanlak.bg