Ще паркираме като  столичани

По нов ред ще се паркира в Казанлък. Общината ще купи и „ паяк“ .
Това става ясно от разпространено съобщение от Общинската преслужба. Оттам уточняват, че Община Казанлък е изготвила проект на Наредба №4, която регламентира реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Казанлък. Новата наредба трябва да обединява предишните: Наредба №1 и Наредба №30, които са регламентирали реда за спиране, престой и паркиране в град Казанлък.

Новите мерки за водачите, които предвижда Наредба №4 включват въвеждането SMS услуги за заплащане на времето за паркиране. С Наредбата ще бъде регламентирано и въвеждането на глоба, чрез фиш, която ще имат право да налагат и общински служители от звено „Кратковременно паркиране“. На територията на град Казанлък, в зоните за почасово платено паркиране ще имат право на безплатен престой всички електромобили. Предвижда се още, длъжностните лица от службите за контрол да могат да преместват, или да нареждат преместването на нерегламентирано паркираните автомобили, чрез репатриращ автомобил – „паяк“. Превозните средства ще бъдат премествани за отговорно пазене на предварително публично оповестено място. Преместването на превозното средство ще може да се извършва без знанието на неговия собственик, или на упълномощения от него водач.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс заинтересованите граждани в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.

Новият проект за Наредба за паркирането ще се дискутира и в комисите на Общинския съвет. Пак това е органът, който тябва да превърне този проект в задължителен нормативен документ за общината и нейните граждани.