На онлайн извънредно заседание бе приет Бюджет 2021 на Община Казанлък.
Бюджетът е насочен към разширяване на социалните дейности в общината, екологични и инфраструктурни проекти.
За първи път се предвиждат средства, предназначени за здравна профилактика в детските градини. Социалната политика включва още финансовата подкрепа за новородено, за семейства с репродуктивни проблеми, скъпоструващи операции, подпомагане на КОВИД-отделенията в болницата, финансова подкрепа на млади специалисти и др.
Нов елемент в програмата е облагородяването на междублоковите пространства.
В плана за разходи са заложени средства за започналия вече ремонт на ДКЦ „Поликлиника“, чиито средства основна са от Националния доверителен еко фонд. На облагородяване подлежи и пространството пред поликлиниката, което представлява част от един от големите инфраструктурни проекти. В проекта е залегнала идеята за продължаване на пешеходната улица „Скобелевска“ до поликлиниката и „оформянето на модерно многофункционално ларго“.
Във връзка с Европейските екологични изисквания за околната среда предстои да бъде рекултивирано депото за битови отпадъци в землището на село Черганово.
Предвидени са средства за подобряване на пътната и тротоарната настилка, както и мерки, свързани с енергийната ефективност на някои детски градини.
Детските градини в селата също ще бъдат ремонтирани, ще се обновят и дворните площадки към тях.
Увеличен е планът за разходи и по кметства.
Около 9 млн. лв. е увеличението общинския бюджет, спрямо предходната година и сега възлиза на близо 76 млн. От тези 9 млн., 8 млн. са държавно делегирани дейности и 1 млн. – от общински.