16 от блоковете в Казанлък, кандидатствали за саниране вече имат изготвени технически обследвания и предстои процедура по обявяване на обществени поръчки за санирането им, съобщи на пресконференция днес зам.-кметът Даниела Коева. Тя поясни, че вече са проведени срещи със сдруженията на собствениците на 16 жилищни блока. Едно от нещата коментиране с тях е, че в част от енергийното и конструктивно обследване има задължителни мерки за изпълнение, които не се финансират от програмата – по-дребни детайли, които няма да доведат до повишаване на енергийната ефективност, но са част от този процес и трябва да бъдат изпълнени. По – съществената част, която за някои от блоковете е предписана като задължителна е подмяната на канализационните отклонения, т.е връзката между уличната канализация и сградната канализация на блока. Ще продължи обсъждането на докладите със собствениците, поясни Коева, до момента, в който бъдат изчистени всички техни въпроси. Констатациите в докладите са основа за изработването на инвестиционните проекти, на база на които ще се изпълняват мерките за енергийна ефективност. Към момента тези констатации имат малко по-общ характер, определената конкретика ще дойде от съответните инвестиционни проекти.
Добро е състоянието на обследваните блокове, изрази становище зам.-кметът Даниела Коева. Основно те имат нужда от ремонт на покривите. Изследването е установило в различна степен подменени дограми, положена топлоизолация, която не отговаря на изискванията за Клас „ С”, но в основния си обем тя ще бъде запазена, като ще бъде допълвана със съответната дебелина, за да може да покрие изискванията на топлоизолационния пласт като коефициент на топлопроводимост. Само в два от блоковете направената топлоизолация няма да бъде запазена, тъй като е нарушена връзката между самата стена и положената топлоизолация.