Община Казанлък е на трето място в област Стара Загора по размер на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31 декември 2017 година. Те възлизат на 76.1 млн. евро. Това показват данните на Националния статистически институт, публикувани в края на 2018 година. С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 672.1 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 110.0 млн. евро.

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31 декември 2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година, сочи още националната статистика.