Новият заместник-кмет на община Казанлък е Ахмед Мехмед, който официално влезе в длъжност на 6 януари. Той ще отговаря за сферите здравеопазване, социални дейности и спорт. Новият ресор ще включва и организация и контрол върху търговските дружества МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, училищното и детското здравеопазване, социалните дейности в домовете за стари хора, ЦНСТ и защитените жилища, социалните услуги и програми за лични помощи и спортните клубове. Промените се налагат предвид приетите и влезли в сила нови закони в сферата на социалната политика на държавата и произтичащите от тях нови ангажименти на общините.

Ахмед Мехмед е четвъртият заместник-кмет и е назначен съгласно приетата нова структура на Общинска администрация, която за първи път в новата история на Общината предвижда четирима заместници. Той е поредният общински заместник-кмет от ДПС след демократичните промени. Досега поста са заемали Хюсеин Кехайов, Ердинч Билент, д-р Емин Чука и Зелвер Касабова.

Ахмед Мехмед е познат сред обществеността като професионалист с опит в частния и публичния сектор, два мандата е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

Останалите заместник-кметове са Даниела Коева, Лилия Цонкова, които започнаха трети мандат на този пост, и Драгомир Петков, който зае длъжноста за първи път и ще отговаря за общинските финанси.