Наплив от кандидати за контрольори на Общината


20 кандидата са допуснати до втория етап на конкурса за заемана на длъжностата “Главен специалист “Контрол на подзаконовите нормативни актове“ в Община Казанлък, става ясно от публикувано съобщение на официалния сайт на Общината.


Допуснатите кандидати, 3/4 от които са жени, ще решават на втория етап от конкурсната процедура тест.

Препитването е на 25 март от 14 часа в сградата на Община Казанлък.

Пълният списък на допуснатите може да се намери тук: https://www.kazanlak.bg/page-8801.html

За разлика от предишни конкурси, обявени за вакантни длъжности в общинската администрация, когато или нямаше кандидати, или се явяваше само по един, този се радва на голям интерес.