Множат се успехите на казанлъшките деца Почти три пъти по-големи успехи в сферата на науката, шест пъти повече отличия в областта на спорта, близо два пъти повече награди в различните изкуства са постигнали децата на Казанлък през изминалата година. Въпреки пандемичната 2020 година, анализ на постиженията на казанлъшките деца през изминалата година сочи, че те многократно са умножили своите успехи. Призовите места казанлъшките млади таланти са печелили на областни, национални и международни състезания и олимпиади. Резултатите са отчетени на база учебните 2018 – 2019 година и 2019 – 2020 г. Те са представени в Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък. Документът предстои да бъде гласуван на редовната сесия на Общински съвет – Казанлък този четвъртък, която ще се проведе онлайн.

В изследването се посочва, че за развитието на казанлъшките деца се използват всички налични ресурси на материалната база на детските градини, училищата, ОДК „Свети Иван Рилски“, Национален природоматематически център, Младежки дом, културни институти, градски стадион и др. За осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби се търсят и допълнителни средства за финансиране. От Община Казанлък е осигурено участието на децата в различни конкурси, фестивали и др. на местно, национално и международно ниво. Всяка година по Общинската програма за закрила на детето се осигуряват средства за обезпечаване участието на децата и ученици в различни национални, европейски и международни състезания, фестивали, конкурси и други. Ежегодно се отпускат по 7 едногодишни стипендии на даровити деца в областите „изкуство“, „спорт“ и „наука“.

Анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Казанлък се изготвя на всеки две години по искане на областния управител и служи за изходна позиция при очертаването на стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Стара Загора и община Казанлък в следващите две години.