Провеждането на конкурса за директор на Художествената галерия в Казанлък отново е отложено във времето напред. За това става ясно от публикуваното на официалния сайт на Община Казанлък съобщение. В него се казва: "Във връзка с Решение на Народното събрание от 22.04.2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавни органи /обн. ДВ, бр.34 от 23.04.2021 г./ процедурата за провеждане на конкурса за „директор“ на Художествена галерия – Казанлък, ще бъде временно преустановена до изтичане на мораториума. Допълнително ще бъдете уведомени за последващите действия."

Съгласно заповед на кмета на община Казанлък конкурсът за директор на културния институт бе обявен през март 2021 година с краен срок на кандидатстване 26 април т.г. Към момента не е известно колко и кои са кандидатите и дали преустановяването на процедурата е станала преди изтичане на крайния срок, посочен в заповедта.