Казанлък въвежда нова програма за наблюдение здравето на хора с увреждания

За първи път у нас в Община Казанлък ще бъде приложен метод за дистанционно проследяване здравословното състояние на възрастните хора и на хората с увреждания, обхванати от социалната услуга „Патронажна грижа“. За това гласува днес Общинският съвет на Казанлък, съобщава пресцентърът на Общината. Автор на иновативната разработка е видният казанлъшки кардиолог д-р Бойчо Бойчев, известен с предоставяната цялостна система за телемониторинг в реално време на ЕКГ и други жизненоважни показатели на пациентите в реално време.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

„Община Казанлък счита предложения проект за изключително социално важен като комбинация и допълване на патронажната грижа с дистанционно телемониторингово наблюдение“, посочва в мотивите си за финансиране на услугата кметът Галина Стоянова. „Искаме да приложим новостите на нашия съгражданин към казанлъчани, които да се възползват от неговите знания и умения“, допълва тя.

След гласуването в ОбС днес предстои в бюджета на Община Казанлък да бъдат заложени средства в размер на 32 000 лв. за извършване на наблюдението и последваща оценка на състоянието на потребителите по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“, тъй като няма програма, по която може да се осигури финансиране. С обезпечаване на телемониторинговото наблюдение ще се осигури нова, допълнителна, високотехнологична медицинска услуга на най–уязвимите в социален план групи от населението на община Казанлък.

Подготовката на необходимия персонал и актуализацията на годишния бюджет на Общината вероятно ще позволят иновативната услуга да бъде предложена през месец октомври тази година.