От пресцентъра на Община Казанлък съобщават, че през месец април на редовна онлайн сесия на Общинския съвет са гласувани нови, по-ниски цени на градския транспорт. Целта е да бъде постигнато по-добро качество на услугата и по-голяма ефективност на обществения транспорт.
Абонаментните карти могат да бъдат закупени от обектите на „Балканинвест“ ЕООД.
Месечните абонаментни карти за граждани за една линия са с цена от 20 лв., вместо старата – 25 лв. За всички линии цената на транспорта от 30 лв. става 25 лв.
Месечните абонаментни карти за ученици остават непроменени – за една линия 16 лв., а за всички линии на градския транспорт – 20 лв. Новост е въвеждането на карти за определен брой пътувания. За 5 броя пътувания цената е 3 лв., а за 10 пътувания – 6 лв.
Месечните абонаментни карти за една линия за пенсионери до 75-годишна възраст е 18 лв., вместо старата от 20 лв., а за пенсионери над 75 години – 16 лв. За всички линии пенсионерите до 75 години ще заплащат 22 лв., а тези над 75 – 20 лв.
Запазват се картите за определен брой пътувания за пенсионери. Два лева за 5 броя пътувания и 4 лв. – за 10 бр.