206 хиляди лева дължат   неизрядни наематели на общински жилища в Казанлък

Четиринайсет съдебни процедури е предприела община Казанлък по отношение на неизрядни наематели на общински жилища и общински обекти. Други шестима наематели на общински жилища, дължаща суми между 5 и 7 хиляди лева, заради неплащане на наема с години, вече са с прекратени наемни отношения и иззети жилища, съобщи Сергей Тончев, началник отдел „Икономика по управление на собствеността“ в община Казанлък. Неизрядните наематели не са покривали задълженията си към общината между 5 и 8 години. Други 14 наематели на общински жилища, със задължения над 3 хиляди лева, са погасили половината дълг, за да запазят на етапа правото си да ползват общинските жилища.


сн.twitter.comОбщо 152 души са некоректните наематели на общински жилища в Казанлък, които дължат на общината сума, в размер на 206 000 лева.
От некоректни наематели на постоянни или временни общински обекти и съоръжения общинската хазна в Казанлък има да прибира още близо 300 хиляди лева. Някои от тези задължения ще бъдат събирани и по съдебен път, след като са се изчерпали всички други методи на доброволно погасяване на задълженията. Част от вземанията са и несъбираеми.
Само за първия месец на годината общинските служители от отдел „Икономика по управление на собствеността“ са събрали 28 810 лева стари задължения, като основната част от тях – 16 174 лева са от забавени плащания на наеми на общински жилища. Прекратени са 11 договора с неизрядни наематели, като в 8 от случаите са с наематели на общински жилища.
През този месец община Казанлък подготвя нова процедура по изземване на общински жилища от неизрядни наематели. Процедурата ще засегне 11 семейства, които живеят в язовирното селище Копринка. Наемателите там дължат на общината 25 000 лева.

Съгласно разпоредбите на община Казанлък, при неплащане на наем в срок от 3 месеца, следващите се заплащат по пазарен наем от 1,50 лева на квадратен метър. Общинските жилища са по 35 стотинки на квадратен метър площ. За социално слаби граждани наемът по 26 стотинки на квадратен метър.