Променят движението заради ремонти в квартал „Изток“

Продължава работата по следващия етап на проекта за реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к.“Изток“. В тази връзка със заповед на кмета на община Казанлък се въвеждат нови промени в организацията за безопасност на движението от 20 юли до 30 юли 2017 година.


Промените в движението засягат следните улици:
- ул.„Кремона“, в участъка от ул.„Капитан Петко войвода“ до ул.„Фукуяма“ ще бъде затворена за движение в двете посоки, с изключение на автобусите от маршрутното разписание на автобусна линия № 1 и автомобилите на РС „ПБЗН“ и ЦСМП;
- ул.„Сент Ерблен“, в участъка от ул.„Кремона“ до ул.„Олимпиада“ ще бъде затворена за движение в двете посоки;
- Променя се маршрутното разписание на автобусна линия №13 в района на ж.к.“Изток“: автобусите ще се движат по ул.„Капитан Петко войвода“ от ул.“Олимпиада“ до бул. „Княз Александър Батенберг“ (вместо движението по ул.„Сент Ерблен“ и ул. „Надканижа“).
- Въвежда се временен режим на движение на МПС по обходните улици: ул.„Петьо Ганин“, ул.„Надканижа“, ул.„Верия“ и ул.„Олимпиада“ - към съществуващата улична мрежа в ж.к.“Изток“ - гр. Казанлък.


За да осигури по-добро водоподаване за жителите на квартала, Община Казанлък сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране подмяната на водопроводната мрежа в размер до 550 000 лв. от средствата за капиталови разходи на министерството за т.г. Временното спиране на водоподаването се публикува на интернет страницата на „ВиК“ ЕООД Стара Загора, раздел „Аварии и ремонти“.


Работата по подмяната на старата мрежа с нови тръби в ж.к.“Изток“ предшества дейностите за най-мащабния общински проект за 2017 г. Предстои асфалтиране на 4 улици и изграждането на 2 междублокови пространства, за което Община Казанлък е осигурила финансиране за над 5,5 млн. лв. безвъзмездната финансова помощ. Средствата са отЕвропейския фонд за регионално развитие и национално финансиране. Срокът за изпълнение на всички дейности е 24 месеца, считано от датата на подписването на договора, което е на 8 декември 2016 г.


Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на четири улици, прилежащите им тротоари и осветление - ул.„Капитан Петко войвода“, ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“; ул.„Кремона“, както и редица дейности по облагородяването на две междублокови пространства.
.