На 10 ти юни в град Шипка беше представено фототипното издание на "История на Читалището в Шипка. 1861-1920", което излезе от печат през май тази година

Ръкописът на книгата е дарен от Боян Чомаков през 1936 г. на Читалището със завет да се ползва за вечни времена. По повод 160 години от създаването на Народно читалище „Светлина – 1861“ в град Шипка настоятелството взема решение да се направи фототипно издание на ръкописа. Две години по-късно читателите вече държат в ръцете си, не едно, а две издания на книгата. Татяна Косекова, председател на читалище „Светлина – 1861“, което е издател на книгата, каза, че и двете издания включват сканиран оригинал на ръкописа, препис, кратък преглед на историята на Читалището от 1920-2022 със снимков материал и предговор от Боян Ангелов. В първото издание, преписът е редактиран съгласно съвременния правопис, а във второто - преписът е направен съгласно оригиналния ръкопис, както е написан през 1936 г. от Боян Чомаков с ползване на буквите ѣ, ѫ и краесловни Ер-ове. Книгата съдържа и цитати и препратки към времената около 1870 г., когато в писмения ни език са присъствали и букви като „i“, „ы“. Към второто издание има включен предговор от един от съставителите – Татяна Косекова, насочен към стария правопис.

Официални гости на представянето бяха кметът на град Шипка Василка Панайотова, Снежана Маринова, краевед от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ - Стара Загора, Мария Колева, директор на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ - Казанлък. Снежана Маринова сподели, че ръкописът съдържа информация за живота на Захарий Княжески, с която преди изследователите на делото на Захарий Княжески не са разполагали.