Общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева започва нова инициатива, свързана с учениците от Художествената гимназия и с визията на града. Тя отправя предложение към възпитаниците на Националното училище за пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ за подготовка на идеен проект за указателни табели на улиците в Казанлък.

На територията на град Казанлък съществуват 251 пътни артерии по класификатора на ЕСГРАОН на община Казанлък, в т.ч. булеварди, улици, площади, квартали, жилищни комплекси и една местност, обяснява Гинка Щерева. И в тази връзка тя се обръща към бъдещите художници да подпомогнат с тяхната креативност и творчески потенциал изработването на новите указателни табели на улиците в нашия град. „Казанлък е вече утвърдена туристическа дестинация, надявам се да усещате необходимостта от изписването на имената на улиците и на латиница“, казва в обръщението си омбудсманът на Казанлък.

Срокът за подаване на идейните проекти е 10 юни 2019 г. В срок до 15 юни комисия ще определи най-добрия проект, който се бори за голямата награда на кмета на община Казанлък, съобщава още Гинка Щерева.

По време на 12-то издание на Националния конкурс "Наследниците на Дечко Узунов" Гинка Щерева предлага следващото издание през 2020 г. да бъде подчинено на Толерантността - тема, свързана с един от основните принципи на работа на обществения посредник.