През септември Община Казанлък ще бъде домакин на международен семинар за обучение за опазване на културното наследство, с фокус към разкритите тракийски могили в Долината на тракийските царе. За това се договориха днес на среща в Зала №6 на Общината Кметът на Казанлък Галина Стоянова и представители на фондация „Балканско наследство“.

Проектът е финансиран от ЮНЕСКО в размер на 20 000 щ.д. Целта е обучение за създаване на генерални планове за консервация на културно наследство. На международния форум в Казанлък млади специалисти ще почерпят от опита на експерти от Съединените щати, Великобритания и България. Във форума ще участват и представители на български институции и общини, които имат отношение към сферата за опазване на културното наследство.

Създадена през 2008 година, Фондация „Балканско наследство“ е нестопанска, неправителствена организация, с екип между институциите като програма за изпълнение на теренни археологически училища, каквито вече се провеждат от 2008 година. Техните специалисти работят в Северна Македония, Гърция, Черна гора, Сърбия, Словения и Израел. Мисията на Фондация „Балканско наследство“ е защитата, съхраняването, управлението и популяризирането на културното и историческо (материално и нематериално) наследство на югоизточна Европа като необходима предпоставка за устойчивото развитие на региона.

Преди осем години Община Казанлък кандидатства с осем тракийски гробници от Долината на тракийските владетели, наред със защитената Тракийска гробница, за включване в Индикативната листа за включване в списъка на световното културно наследство, под защитата на ЮНЕСКО. Деветте гробници от Казанлъшката котловина са сред най-добре съхранените и представителни образци на тракийската гробнична архитектура: гробниците Голяма Косматка, Оструша, Крън II, Голяма Арсеналка, Шушманец. Желанието на Кмета Галина Стоянова и нейният екип е те да се превърнат в сериен обект „Царският некропол на тракийския град Севтополис” като част от културното наследство на ЮНЕСКО.