За втори път званието „Почетен хаджиеновец” идва в „Арсенал”

След като през 2018 година изпълнителният директор на „Арсенал” АД Николай Ибушев бе удостоен със званието „Почетен хаджиеновец” по случай 93-годишнината от основаването на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, тази година година званието получи инж. Владимир Чучумишев, ръководител-отдел „Техническо развитие” в дружеството, общински съветник от "Експерти за Казанлък". Той бе отличен с Почетен плакет, грамота и един от символите на Механотехникума в Казанлък - тъмночервена вратовръзка с извезан знак на училището, която е част от официалното облекло на учители и ученици. Той е третият носител на почетното звание след дългогодишния директор на Механотехникума Христо Гъдев и изпълнителния директор на „Арсенал” АД Николай Ибушев.

Званието „Почетен хаджиеновец” бе връчено на арсеналеца Владимир Чучумишев от директора на професионалната гимназия Мариана Демирева по време на тържествената церемония по изпращане на Випуск ‘2019. В грамота, съпътстваща Почетния плакет, се казва, че инж. Чучумишев се удостоява със званието за неговото „изключително партньорско отношение към екипа на ПГ „Иван Хаджиенов”, за издигане престижа на първото техническо училище в Казанлък, за отговорно отношение в общите каузи при възстановяване авторитета на Механото, за професионализъм в съвместните инициативи на училището и „Арсенал” АД, за подадена ръка в моменти на изпитания на гимназията, за грижа към бъдещето на възпитаниците на Механотехникума, за добронамереност, приятелство и съпричастност”.

Носителят на тазгодишната награда благодари за отличието и подчерта, че връзките между Механотехникума и „Арсенал” датират повече от 50 години и в това дълго сътрудничество той се е оказал във времето и мястото, когато това взаимодействие е получило ново, динамично и много успешно развитие. Инж. Чучумишев акцентира върху дуалното обучение, в което ПГ „Иван Хаджиенов” е пионер в България и което се осъществява с активното партньорство на „Арсенал”. В цеховете на предприятието учениците провеждат практически занятия, получават практически знания и умения, с което надграждат наученото в училище.

Випуск ‘2019 на ПГ “Иван Хаджиенов” бе тържествено изпратен от учители и ученици за първи път в залата на ДК „Арсенал”. На церемонията бяха удостоени още двама души с почетни отличия на Механото – званието „Достоен хаджиеновец” получиха заместник-директорът Любомир Костадинов и преподавателят Николай Харизанов. От учениците със същото звание бяха удостоени Стела Станчева, която бе обучавана по практика в „Арсенал”, Борислава Лалева, Теодор Бозвелиев и Николай Балтов. Много емоции съпровождаха представянето на 12-ите класове по специалностите „ Компютърна техника и технологии”, „Строителство и архитектура”, Машини и системи с ЦПУ” и „Мехатроника”. Ученическа комисия раздаде шеговити отличия на абтуриенти, избрани бяха Мис и Мистър Механо. Тази година короната на „Мис Механо” получи Румяна Емануилова, а „Мистър Механо” стана Николай Балтов. Двамата бяха избрани след гласуване от учениците.

Механо-техническото училище в Казанлък, чийто наследник е Механотехникумът, а днес – Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, се изгражда по волята на дарителя - казанлъчанина Иван Хаджиенов, който завещава 1 милион златни лева за построяване на занаятчийско училище в Казанлък. Парите са внесени в Министерството на народното просвещение през 1923 г. По искане на министъра на войната ген. Иван Вълков, който също е казанлъчанин, през 1925 година държавата отпуска още 1.5 милиона лева, които се прибавят към дарението, за изграждане на професионалното училище. Същата година – 1925-а, училището отваря врати.