Съветник от „Експерти за Казанлък” предлага да се обсъди състоянието на общинските дружества

На отделно заседание на Общинския съвет през 2019 година да се разгледат обстойно дейностите на общинските търговски дружества. Това е предложил общинският съветник от групата „Експерти за Казанлък” Владимир Чучумишев, който е и заместник-председател на местния парламент. В бъдещата дейност на ОбС той предлага още да бъдат разглеждани отчетите на тези дружества и на заседанията на Постоянната комисия. Предложението си Владимир Чучумишев е направил по време на заседание на Постоянната комисия по европейските въпроси и бизнес среда на 18 януари 2019 година. Това става при обсъждане на отчета и дейността на Общинския съвет и постоянните комисии за периода 9 май – 9 ноември 2018 година, която точка влиза в дневния ред на 47-ото заседание на казанлъшките общински съветници. Постоянната комисия по европейските въпроси и бизнес среда е подкрепила предложението на съветника от „Експерти за Казанлък”, но на самата сесия, проведена на 28 януари т.г., то не е обсъждано.

Месец по-късно, на 28 февруари 2019 година, по време на 50-ото заседание на местния парламент, неговият председател Николай Златанов обяви това предложение. Това стана по време на точката от дневния ред, в която бе обсъдено състоянието на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. Тогава Николай Златанов съобщи, че има идея да се свика среща-дебат с участието на всички управители на общински търговски дружества заедно с техните икономически екипи, на която на база годишните им отчети да се обсъди подробно състоянието на всяко едно от тези дружества.

Общинските търговски дружества са четири. Това са „Балканивест” ЕООД, „Казанлъшка Искра” ЕООД, издаваща общинския вестник „Искра”, и двете здравни заведения – МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД и „ДКЦ-Поликлиника” ЕООД.