Седем нови магистри попълниха инженерния потенциал на „Арсенал”

Седем арсеналски специалисти са най-новото попълнение във висшия кадрови потенциал на „Арсенал” АД, след като успешно защитиха магистърска степен за машинни инженери към Техническия университет – София, филиал Пловдив.

Тотка Минчева, Стела Карагьозова, Фатме Амзова, Димитър Стоев, Ясен Смилов, Димитър Дяков и Стефан Растев са новите инженерни кадри в най-голямото машиностроително предприятие в България, които са арсеналски специалисти, завършили задочно магистратура.

Дипломните работи на всички са свързани с действащи технологични процеси, с решаване на конкретни въпроси по технологията на дадено производство и оптимизиране на конструктивни решения.

Средният общ успех на защитата на дипломите надхвърля много добър 5, като оценяването се извърши от комисия с председател проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на пловдивския филиал на Технически университет – София.

С отличен 6 бе оценена дипломната работа на Тотка Минчева, която е ОТК в Завод 5, като за подготовката си тя е имала подкрепа и конкретна помощ от Стойо Иванов, дългогодишен технолог в 5/600. Стойо Петров е бил консултант и на Фатме Амзова от Завод 5, „Агрегатно производство”, която в своята дипломна работа е предложила конкретно решение, което ще доведе до намаляване на технологичния брак с 5%. Технологът със завиден стаж и опит в „Арсенал” не е жалил сили и енергия, за да консултира и още един дипломант - Ясен Смилов от Завод 5, който се представи отлично на защитата и вече е магистър-инженер.

Стела Карагьозова, за чиято много добра подготовка и защита на дипломната работа е помогнал Николай Гешев, помощник-технолог в 5/510, е сред дамите, които смело се справят със сложните технически науки и също е била сред най-добрите дипломанти.

Бившият икономист Димитър Стоев от Завод 3 изпълни заданието и защити дипломната си работа, благодарение помощта на специалиста Тинка Одаджиева.

Автомобилният инженер Димитър Дяков от Завод 5 от База за развитие и внедряване "Боеприпаси", избра за своята дипломна работа изделие от специалното производство, като при разработката на темата той бе консултиран от дългогодишния конструктор инж. Николай Куцаров.

Особено впечатление на изпитващата комисия направи представянето на потомствения арсеналец Стефан Растев, който също има друго висше техническо образование – ж.п. инженер. В момента Растев работи като технолог в Завод 1/140 и за дипломната си работа за магистър-машинен инженер е разработил възел, с който се постига намален импулс на отката на автомата. Стефан Растев и неговият консултант на дипломната работа Симеон Загаров са изпълнили възелът в метал, а разработката, по думите на инж. Николай Куцаров, член на изпитната комисия, предстои да бъде патентован.

Освен от председателя на комисията проф. Николов и констурктора от „Арсенал” инж. Куцаров, младите хора, които са на работа в предприятието и задочно са учили, за да придобият магистърска степен "Машинен инженер", са били оценявани още от доц. д-р инж. Пепо Йорданов, декан на Факултета по машиностроене в Пловдивския филиал на ТУ-София, от доц. д-р инж. Валентин Бачев, доц. д-р инж. Атанас Начев – всички от висшето учебно заведение, както и от инж. Билян Тошков, директор на Завод 2 на „Арсенал” АД.