РАЦ-Казанлък се стяга за 150-годишнината на БАН

Един от основните акценти в работата на Регионалния академичен център в Казанлък през 2019 година е юбилейната годишнина на Българската академия на науките. Тази година се изпълват 150 лета от основополагането на БАН, която е правоприемник на Българското книжовно дружество, учредено на 12 октомври 1869 г. в румънския град Браила. По този повод Регионалният академичен център в Казанлък с координатор инж. Владимир Чучумишев, ръководител на отдел „Техническо развитие“ в „Арсенал” АД, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък” и заместник-председател на Общинския съвет, е инициатор на научна конференция „Българската маслодайна роза – история, традиции, наука”. Тя се организира съвместно с Община Казанлък и Института по розата и етеричномаслените култури, с участието на Селскостопанската академия и Българската академия на науките. Предвидено е научната конференция да се проведе в рамките на тазгодишния, 116-и, Празник на розата в Казанлък, с което ще се отдаде заслужено уважение както към празника, така и към достолепната годишнина на БАН.

През 2019 година Регионалният академичен център в Казанлък е заложил още редица инициатива в своята програма. Ще бъде организирана изложба, посветена на Руско-турската освободителна война, изложба в чест на жените в историята на БАН, експозиции за неизвестни събития от Казанлъшката долина, както и срещи дискусии по актуални въпроси на професионалното образование.

Регионалният академичен център в Казанлък е сред най-активните в Националната академична мрежа и е пример в своята дейност, насочена към професионалното образование, към патриотичното възпитание на подрастващите и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на България чрез документално представяне на събития и видни личности. Това бе отчетено на Традиционната Годишна работна среща на Националната академична мрежа на Българската академия на науките се проведе в края на 2018 година в София. Казанлък е единственият необластен град от 17-те у нас с такъв център, а Старозагорска област е единствената в България с два регонални академични центъра. Освен това, в града на розите от 2017 година има и академично образование с откриването на висше учебно заведение –Технически колеж-Казанлък към Технически университет-София.

Дейността на Регионален академичен център – Казанлък, е насочена и към младите хора, към повишаване на тяхното образователно ниво и възпитание в родолюбие. За това говорят 9-те изложби от април 2017 до ноември 2018 година, които бяха експонирани в Музея на розата. Те са резултат от ползотворното взаимодействие на центъра с научни и културни институти като Научния архив на БАН, Института по математика и информатика при БАН и неговия филиал във Велико Търново, ИМ „Искра”, МФСВИ. Организирани бяха изложба и среща дискусия „Математика. Жените в математиката” с изложбите „Разрушение и съзидание”, „Образи и щрихи от Голямата война. 100 години от участието на България в Първата свеновна война” – експонирана през 2017 и 2018 година, „Българският принос към наследството на Обединена Европа”, виртуална и мобилна изложба „Между Бога и хората”, изложбите „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука”, „Михаил Арнаудов - живот, посветен на България и науката” и изложба „Мила Родино” в памет на автора на българския химн Цветан Радославов.

През 2018 година РАЦ-Казанлък активно насочи дейността си към координация по подобряване на професионалното обучение в област Стара Загора, съвместно с РАЦ-Стара Загора, общините в областта, РУО, професионалните гимназии, партньорите от страна на бизнеса в дуалното образование.

С участие на академичния център и неговия координатор Владимир Чучумишев от „Експерти за Казанлък” бяха организирани срещи дискусии на тема „Професионалното образование – актуално състояние, роля на заинтересованите страни, възможности, подкрепа” с участие на представители на общините, бизнеса, професионалните гимназии от Казанлък и Стара Загора. РАЦ-Казанлък участва в програмите на Община Казанлък за създаване на условия за професионална ориентация и реализация, за личностно и кариерно развитие на младите хора.