Четиристепенен контрол на сигурността на учениците е въведен в ОУ „Георги Кирков“ в Казанлък, съобщи директорът на училището Любомира Абдишева. Това е контрол, осъществяван от страна на учителите, охрана на входовете и изходите на училищната сграда, видеонаблюдение и електронна система за контрол на достъпа. Последната действа от 10 март 2016 г. и е въведена след предварително проведени срещи за информиране родителите на децата, учещи в училището. С тази система се цели контрол и ограничаване достъпа на външни лица в училищната сграда, както и организирано напускане на децата по време на учебния процес, водени от съответния учител.


Със специални карти, които служат като пропуск, са снабдени учителите и помощния персонал, а децата могат да напускат сградата само придружени от учител. С този ред се избягва излизането на учениците извън училището по време на учебния процес, което понякога се е случвало под предлог, че детето отива до тоалетна, а след това не се връща в класната стая. С електронната система за контрол на достъпа се решава проблемът с нерегламентираното движение на ученици между двете крила на училището, които преминавайки от едната в другата сграда през зеления двор, могат да напуснат територията на училището.

По време на голямото междучасие системата е отворена, като тогава за сигурността на децата се разчита на бдителността на охранителите и на видеокамерите.

Системата за контрол на достъпа бе приета много добре от родителите, с които проведохме специални срещи по този въпрос, като особено доволни от това въведение са родителите на най-малките ученици. Така те са спокойни за децата си, че учат в сигурна среда, а ние знаем, че външен човек няма как да влезе в сградата, без да бъдем информирани за това, каза още директорът Любомира Абдишева. В това обновено и модернизирано казанлъшко училище учат 540 ученици от 1 до 7 клас.

В ОУ "Георги Кирков" още в началото на 2015 г. е въведено видеонаблюдение, а в началото на тази година системата е доизградена, като по този начин училищното ръководство предвидливо изпреварва официалните разпореждания за осъществяване на контрол с цел засилване на сигурността в учебните сгради. Видеонаблюдение се осъществява във всички външни общи помещения - коридорите, фоайетата, външното спортно игрище, зеления двор, входа към физкултурния салон, входа към съблекалните. Зеленият двор и външната спортна площадка се осветяват през нощта и след работно време се охраняват от специализирана фирма, така че всякакви неприятни инциденти да бъдат избегнати.

Засилването на сигурността в училищата и детските градини е приоритетна тема, обяви вчера министърът на образованието и науката Меглена Кунева по време на национална среща за сигурността на децата. За тази цел в училищата трябва да се реализират комплексни мерки за сигурност, мерки по превенция, технически и организационни, смятат участниците в срещата. По данни на статистиката извършването на нарушения в зони, където има видеонаблюдение, е намаляло с 80%, което е трайна тенденция.