Казанлък е добрият пример за партньорство между бизнеса и образованието

Това каза в града на розите Васил Радойновски, ръководител на Секретариата на Българо-швейцарската търговска камара

Васил Радойновски бе специален гост на заключителната конференция „Дуалното образование – пък към успеха” по ДОМИНО, организирана от първото училище в България, започнало работа по този проект – ПГ „Иван Хаджиенов” в Казанлък. Той е ръководител на Секретариата на Българо-швейцарската търговска камара, която е членска организация, независима от държавните институции. Камарата работи самостоятелно и представлява интересите на голяма част от швейцарските фирми в България, като нейна основна цел е да се стимулират икономическите отношения между България и Швейцария. Участва в определен мащаб в реализирането на проект ДОМИНО по-скоро като представител на бизнеса. „Нашата роля в целия проект беше да съдействаме за по-ефективен диалог между всички заинтересовани страни в процеса на прилагане на дуалното обучение в България. Това са държавни институции, национално представени работодателски организации, браншови камари, други чужди смесени камари в България, образователната система, бизнеса, изобщо всички, които имат отношение към този процес”, сподели в Казанлък представителят на Българо-швейцарската търговска камара.

От името на "Арсенал" АД инж. Владимир Чучумишев, ръководител-отдел "Техническо развитие", получава наградата на фирмата за това, че е обучила по проект ДОМИНО и е назначила на постоянна работа най-много ученици след завършване на дуално обучение

130 ученици на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” от специалностите „Мехатроника” и „Машини и стестеми с ЦПУ” са преминали практическо обучение в „Арсенал” за четирите години от началото на българо-швейцарския проект за професионално образование ДОМИНО. 12 от тях са започнали работа в предприятието, а трима продължават своето образование във висши учебни заведения по Студентската програма на фирмата. Тази година се очаква още 7 възпитаници на Механотехникума да постъпят на работа в „Арсенал”, трима от тях продължават на същите работни места, където са изкарали своето практическо обучение. И тримата ще бъдат студенти през новата учебна година в Техническия колеж в Казанлък.

- Г-н Радойновски, българо-швейцарският проект за професионално образование ДОМИНО официално приключи, но на практика заложените в него идеи и цели продължават. Какво предстои оттук-нататък?

- Винаги сме се старали това, което се прави по този проект, да е устойчиво и да продължи и след формалното му приключване. Така че, смятам, че най-големият успех до момента е, че фирмите в Казанлък се ангажираха, като голям принос за това има и „Арсенал”, разбира се. Защото дуално образование без активното участие на фирмите няма. Оценяваме усилията на всички професионални гимназии, които се включиха, на техните директори и екипи. В Казанлък Механотехникумът беше първото сериозно училище, което започна по този проект. Но каквото и да правят училищата, без фирмите няма реално дуално образование. Другият голям резултат досега е, че за 4-те години положителните страни на тази форма на обучение бяха доказани. Оттук-нататък, със или без проект, ако фирмите са разпознали своя интерес, дуално образование ще има в България. Какво и да става с административните проблеми или други неща, ако фирмите го искат, бъдещето е осигурено. Но всички се надяват, че добрата практика ще продължи и да има ДОМИНО 2.
Доколкото съм запознат, се предвижда и допълнително финансиране за професионалните гимназии, които работят по дуалното образование с една специална операция, която, надявам се, да стартира през есента на тази година, в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Това са европейските средства, които са определени за подкрепа в науката и образованието.
- Каква е Вашата препоръка като представител на Българо-швейцарската търговска камара към бизнеса и към училищата, за да се поддържа това темпо, което се създаде през изминалите 4 години на проекта?

- По отношение ролята на бизнеса аз смятам, че е много важно учениците, които са на обучение в реална работна среда, основно през последните две години – в 11 и 12 клас, действително да бъдат включени в реалния производствен процес. Така и фирмите ще усетят ползата, че още в процеса на обучение младежите реално помагат. Безспорен е фактът, че само чрез работа обучението става толкова ефективно. Така че, голямото предизвикателно, според мен, пред всички фирми в България ще бъде техните ръководства да инвестират в това производственият процес да бъде организиран така, че да допуска реално участие на младежите в самия работен процес. И тогава смятам, че фирмите ще почувстват ползата още в процеса на обучение, а не само да разчитат, че част от младежите ще останат на работните места и след завършване на средното си образование.

- Къде, според Вас, се крие разковничето на успеха в професионалното образование?

- Смятам, че най-важното нещо, което осигурява успеха, това са хората и възможността те да работят заедно. В Казанлък наистина примерът, който беше представен с партньорството между Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” и фирмите, е изключително добър, и, според мен, е основната причина за положителния резултат накрая. Естествено, има много предизвикателства, проблемите са в ежедневието, но когато има партньорство и когато има комуникация, когато има общуване между образователната система и бизнеса, смятам, че успехът е гарантиран.