Общинският съвет в Казанлък се нуждае от две неща, които отчитам в моята работа като съветник – много по-отговорно отношение на някои общински съветници към материалите, които се предлагат за обсъждане и решение, и сериозна необходимост от дебати. В Общинския съвет трябва да се водят дискусии и разисквания по предложенията за решение, да се отделя повече време за обсъждане на въпросите в дневния ред, както в постоянните комисии, така и на самите заседания на местния парламент.

Това сподели инж. Владимир Чучумишев, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък", заместник-председател на Общинския съвет в Казанлък и член на две постоянни комисии - на комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм и на комисията по европейските въпроси и бизнес среда. Повод за неговото изявление в сайта zakazanlak.bg са прекратените дебати по точка 11 от дневния ред на последното заседание на Общинския съвет на 27 юли. Въпреки направената от Владимир Чучумишев заявка за изказване, по предложение на общински съветник от „БДЦ-ДПС“ бе сложен край на дискусията за промяна в Наредба 26 и становището на експерта остана нечуто.

„Като заместник-председател на Общинския съвет и член на Председателския съвет се ангажирам с две неща – заяви съветникът от „Експерти за Казанлък“. – Ще отправя апел към председателите на отделните групи за по-отговорно запознаване с материалите от общинските съветници, за провокиране на повече дискусии и даване възможност на всички, които имат отношение, да бъдат изслушани, а изказванията им да бъдат отразени в протоколите. С това смятам, че ще се подобри работата на ОбС в посока създаване на атмосфера за дискусии по проблемите. Защото ние защитаваме обществения интерес и това означава отделяне на достатъчно време и изразяване на отношение по проблемите, касаещи гражданите, града и общината.“

Според Владимир Чучумишев, когато липсват дебати, и особено когато се прекъсват, няма прозрачност, а това води и до съмнение за задкулисие. Затова съветникът има още едно предложение – за промяна в Правилника за организацията и работата на Общинския съвет, а именно – когато има регистрирани заявки за изказвания, те да не бъдат спирани с предложения за прекратяване на дебатите, а да се дава думата на съветниците за изразяване на техните мнения. Защото мястото на общинските съветници да говорят и предлагат са заседанията на комисиите и самите сесии, в противен случай се търсят други трибуни – като медиите.

И така, в точка 11 от дневния ред на сесията на 27 юли предложението на Общинска администрация касае само текстове, свързани с Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. В предложените промени никъде не се споменава увеличение стойността на купона за един храноден на дете, записано в Детската млечна кухня. На самите комисии, разглеждащи промените в наредбата, се появяват предложения купонът за храна да стане 1.20, 1.50 лева, както и напълно безплатно да се хранят тези деца, но никое не събира необходимите гласове за подкрепа. Изведнъж на самата сесия общинската съветничка Аксения Тилева предлага купонът за един храноден да стане 1 лев. „В точка 11 имаше само промяна в текста – там нямаше цени, нито информация каква е себестойността на един храноден за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня, нямаше никаква информация, свързана с числа и изведнъж ни се предлага повишение. Това е тема на съвсем друг дебат – има ли необходимост от това завишение, колко е наложително, каква ще е икономията, за какво ще се използва тя?! Данните, които посочи Аксения Тилева, трябваше да бъдат предоставени не само на нея, а на всички съветници, за да имаме време да ги разгледаме и да вземем отношение по въпроса, още повече, че това касае социалната сфера“, коментира Владимир Чучумишев. Въпреки заявеното от него желание за изказване по точката, предложението за прекратяване на дебатите му отнема тази възможност. В случая нито е правилно, нито е прозрачно, допълва той.

Почти аналогично е положението и по точка 7 – за предоставяне на 7 декара земя за мюсюлманско гробище в село Ясеново. Нито се посочва къде точно е мястото, нито пък собственикът на пасището декларира по някакъв начин пред съветниците съгласието си да предостави тази земя за мюсюлмански гробищен парк. Това би било редно да стане или с писмена декларация от негова страна, или с личното му присъствие и заявление на самата сесия. Устно ни е предадено неговото съгласие, установява още съветникът от „Експерти за Казанлък“.

Посочвайки тези два примера, Владимир Чучумишев констатира, че се забелязва тенденция да се подхожда по този начин и по други въпроси, както и тенденция на забавяне на материалите от общинска администрация в комисиите, което не създава предпоставки за дебати и разисквания.

Отчетът за работата на Общинския съвет за тези 18 месеца е добър, но лично за мен в тази година и половина има едно неглижиране на дебатите, което поражда усещане за непрозрачност и съмнение за задкулисие, казва той. По думите му, време е част от съветниците да се отнасят по-отговорно към своите ангажименти в местния парламент, защото често се наблюдава да идват неподготвени по материалите, да искат бързо приключване работата на комисиите, претупване на въпросите, не гласуват или напускат преждевременно сесиите. Това за нас е недопустимо, добавя Владимир Чучумишев. В нашата група сме принципни хора – разбирането ни е: или трябва да се върши работата както е редно, или да не се захващат изобщо с тази дейност, допълва той.

Именно тези наблюдения на съветника от „Експерти за Казанлък“ го провокират като член на Председателския съвет на ОбС-Казанлък да направи двете конструктивни предложения за промяна.

Дали ще бъдат приети, предстои да видим.