Eкспертна подкрепа  за мотописта в Черганово и мини игрище в Шипка
Представителите на групата „Експерти за Казанлък“ в Общинския съвет на града ще подкрепят намеренията за инвестиции в изграждането на мотописта в село Черганово и и нов парк в центъра на населеното място, както и осигуряване на условия и терен за изграждане на мини футболно игрище в град Шипка.

Това са изводите от проведените две срещи в село Черганово и в град Шипка на съветници от групата, с кметовете на населените места. В срещите са участвали инж. Владимир Чучумишев, инж. Цветан Шиков и инж. Янко Запрянов.

Целта на разговорите там е била да се чуят реалните желания, проблеми, искания и възможности за подкрепа на живеещите в тези населени места, които да намерят реално отражение в предстоящата за приемане и гласуване в местния парламент Инвестиционна програма на Община Казанлък и Бюджет за 2018 година.

„Срещите бяха изключително полезни и за двете страни“, е обобщението на Владимир Чучумишев, общински съветник от групата на Експерти за Казанлък и член на Председателския съвет на Общинския съвет.
Кметът на село Черганово Нивелин Неделчев е поискал съдействие и подкрепа от Експертите по отношение промяна на собствеността на три парцела, общински пасища, на които да се изгради нова мотописта. Съоръжението, за което вече има и реален инвеститорски интерес трябва да замести попадналото в парцелите на изградения вече фотоволтаичен парк в землището на Черганово.
Ако се съберат нужните гласове за исканата промяна на статута на парцелите, то в размките на година- две в Черганово ще може да се възстанови мото пистата, като новото съоръжение според намеренията на инвеститорите ще е има възможности иза домакинство на големи офроуд състезания.
Да подкрепят това искане, както и обещанията за средства за изграждането на нов парк в село Черганово, са декларирали общинските съветници от групата Експерти за Казанлък, в лицето на инж. Янко Запрянов и инж. Владимир Чучумишев.
Като изключително ползотворни Експертите определиха и разговорите с кмета на град Шипка Веска Панайотова, която по думите им „е един изключително сърцат кмет и живее с проблемите на населеното място“. Панайотова е запознала в подробности общинските съветници с различните проекти, които касаят Шипка и се или ще се реализират на територията на местното землище.

Да подкрепят решаваното на въпроса за собствеността на терен, върху който да се изгради мини футболно игрище в Шипка, е поискала кметицата на града, кактои финансова подкрепа по отношение на реконструкцията на улици в Шипка: изкърпване на ул. „Мирски“, „Никола Кавалов“ и Пеньо Черньолу“.

В Шипка се случва на практика гражданското общество, тъй като кметът е успял да мобилизира и активира гражданите за участие в различни доброволни дейности и акции, което един от начините да се помага на населеното място то да става по-добро, е тезата на Владимир Чучумишев след края на разговорите в Шипка.
През следващите месеци на територията на подбалканското градче ще се реализира крупен проект за благоустройство и озеленяване на стойност 140 хиляди лева. Средствата са осигурени от правителството, по повод предстоящата кулминация и домакинство на Шипка на част от проявите от националните чествания, посветени на 140 годишнина от Освобождението на България.