„Партньорството на „Арсенал“ с ПГ „Иван Хаджиенов“ вече е признат челен модел за страната в дуалното обучение и професионалното образование. Това е и оценката на образователното министерство и Регионалното управление към него, затова и ние продължаваме в същата посока.
„Арсенал“ под ръководството на изпълнителния директор Николай Ибушев ще приеме и даде шанс за професионалното и кариерно развитие на толкова гимназисти, колкото е необходимо, за да станат бъдещи водещи кадри в индустрията и машиностроенето.


Тезата е на инж. Владимир Чучумишев, представител на групата „Експерти за Казанлък“ и координатор на Регионалния академичен център към БАН в града, изразена по време на кръгла маса за професионалното образование. Форумът бе организиран от ПГ „Иван Хаджиенов“ и е традиционно се провежда в Месеца на професиите и в навечерието на патронния празник на гимназията. Тази година бившето Механо на 24 април ще навърши 94 години.


Според експерта Владимир Чучумишев, въпреки сериозните постижения и надежди, които за времето от въвеждането на дуалното обучение българският бизнес вижда в подготовката на кадри за българската индустрия и в частност машиностроене, чрез дуално обучение на терен в предприятия и заводи, както и сериозните усилия и мерки, предприети от страна на МОН и държава, то остават някои сериозни проблеми, за които трябва да се търси решение.
Сред тях са не добре адаптираните учебни планове и програми, които да отговарят на актуалните потребности по съответните специалности и нужди на бизнеса, необходимостта от нов вид трудов договор за дуалното обучение, както и създаване на стимули за работодателите, носещи изцяло финансовата тежест на дуалното образование. В момента на няма никакви гаранции, че обучен ученик в дуална форма в дадена фирма, ще остане на работа в нея след това. Социалните осигуровки, които се плащат за ученика, по време на неговото обучение са за сметка на работодателя, който не ползва никакви данъчни облекчения за това, подчерта представителят на „Арсенал“ и „Експерти за Казанлък“ по време на форума.


Според Владимир Чучумишев, за „Арсенал“ и групата от професионалисти, чийто представител е той, професионалното обучение и дуалното образование са кауза.

Това е и една от причините и мотивите, с които за четвърта поредна година, на 9-ти май, четвъртък, "Арсенал" отново организира Ден на отворените врати за ученици.

Основната цел е те да бъдат запознати с работата в най- голямото предприятие в сферата на машиностроенето у нас и да ги спечелят за каузата на фирмата и кариерно развитие в нея.


26 са арсеналците, които съчетават своята пряка работа с наставничеството, поели грижа да обучат професионално 49 ученика. Те имат 75 часа общо седмично на територията на фирмата. Обучението се провежда на място по заводи, на съответните машини в две специалности: машини и системи с ЦПУ и мехатроника.


За трите години от действието на проекта за дуално обучение ДОМИНО, в "Арсенал" са обучени 95 ученика.
Дуално обучение се провежда и в още няколко казанлъшки фирми, ориентирани в сферата на машиностроенето: „М+С Хидравлик“, „Гуала Клоужърс Тулс“,, ЮМТ ЕООД, „Капрони“ АД, „Крес –Д“ ЕООД.
Техните представители също оцениха високо резулатите от дуалното образование и увериха ръководството на гимназията и на РУ на МОН, че ще бъдат гостоприемни и в бъдеще за учениците, които имат желание да се развиват професионално в тази сфера.
Директорът на РУ на МОН Татяна Димитрова обобщи новите мерки на МОН, в подкрепа на професионалното образование: въвеждането на допълнителни стипендии за учениците, два списъка със защитени професии, в които са и тези от професионалната сфера на казанлъшките професионални гимназии.
Димитрова високо оцени и усилията на ръководството на ПГ „Иван Хаджиенов“ и партньорството с местния бизнес, протегнал радушно ръка в обучението на нови кадри за индустрията.


Участниците в кръглата маса на тема: „ Професионалното образование- поглед в бъдещето“ бяха единодушни по отношение на нуждата и насочване на усилията към родителите на учениците, с цел помощ при мотивирането за избор на професия и училище.
Професионалните гимназии са изключително добър шанс за образование и последваща реализация за всеки млад българин, решил да се реализира тук, категорични бяха участниците във форума.
Ако някой преди 7 години ми беше казал, че сега ще сме в такава фаза и ще водим тези разговори, предвид тогавашното състояние на ПГ „Иван Хаджиенов“, нямаше да му повярвам. Така лаконично откровено оцени стореното от настоящия екип на гимназията директорът на РУ на МОН Татяна Димитрова.
400 са в момента учениците, обучаващи се 4 професионални направления в ПГ „Хаджиенов“.: строителство и архитектура, компютърна техника и технологии, мехатроника и машини с цифрово програмно управление.
По тези специалности ще има прием и през новата учебна година. Достиженията на училището се ще промотират и на предстоящата Панорама на професионалното образование в Казанлък и в Стара Загора.

Панорамата в Казанлък ще е на 23-ти април пред ДК "Арсенал".

Като логично продължение на натрупване на знания и професионални умения, Експертът Владимир Чумишев посочи създадения преди две години в Казанлък Технически колеж, който е към ТУ София.
Той призова и ръководството на гимназията и местния бизнес да мотивират своите кадри и ученици да продължат с професионалното си надграждане в Колежа. Студентите в него имат всички права на редовни студенти, независимо, че съчетават обучние и работа на терен. Те получават бакалавърски дипломи от ТУ –София, с възможност и за магистърски програми.
През тази година предстои втората поред акредитация на висшето училище.
В момента обучението в Колежа е по едно направление - машиностроене, с две отделни специализации: машини с ЦПУ и хидравлични машини.