60 кандидати във фирмената студентска програма на  "Арсенал"
60 арсеналци, работещи в различни отдели и цехове на заводите в дружеството, са първите кандидат-студенти, които започват обучение по специалната Студентска пограма на най-голямото машиностроително предприятие в България. Програмата е специално разработена за работници и служители на фирмата, които имат желание да придобият образователна степен „бакалавър” по специалностите „Машиностроителни техники и технологии” и „Машиностроене и уредостроене”. Бъдещите инженери ще следват висшето си образование към Техническия университет в Пловдив, но на практика целият учебен процес, включващ лекции, семинари, лабораторни упражнения, ще се води на територията на „Арсенал” АД. Бъдещите студенти няма да се откъсват от производството, т.е. създава се гъвкава и отпимално ефективна система, при която те ще имат възможност да учат и да работят.

И още - фирмата организира целия процес по подготовката на кандидат-студентите, провеждането на приемния изпит и обучението на приетите студенти на място в „Арсенал”.

Всички подробности за Студентската програма на „Арсенал”, предимствата, която тя дава на работещите, които желаят да придобият висше техническо образование, възможностите за учене и работа, ще прочетете в новия, 155-и брой на вестник „Трибуна Арсенал”.