EVN България спаси 1890 щъркелови гнезда

1890 броябезопасни платформи за щъркелови гнезда са монтирали служителите на EVN България Електроразпределение за последните 5 години, по електрическите стълбове, които са предпочитано място за гнездене. Това съобщават от Пресцентъра на компанията.

С повдигането на гнездата чрез платформи на безопасно разстояние над проводниците се защитава както живота на самите птици, така и се намалява рискът от аварии в случаи, че гнездата пропаднат върху жиците.За същото време,по своя инициатива компанията е обезопасила и 3864 електрически стълба чрез инсталиране на изолатори и други технически средства. Тези 3864 обезопасени електрически стълба се равняват на 386 км безопасна за птиците електрическа инфраструктура. Тези природоопазващи мерки и усилия, донесоха през миналата година на компанията награда за „Бизнес, подкрепящ биоразнообразието в България“, присъдена от Българска Фондация "Биоразнообразие".

Само преди ден, компанията е отличена с поредна награда за усилията си по опазване на биоразнообразието и околната среда в България-в 6 Национален конкурс „Най-зелените компании в България“, организиран от В2В Медия с подкрепата на Министерството на околната среда и водите (MOСВ). Компанията получи специален „Сертификат за зелена компания“.

EVN България Електроразпределение е и първата българска енергийна инфраструктурна компания, която разработи и реализира проект по програма LIFE на Европейската комисия в партньорство с Българското дружество по защита на птиците (БДЗП) за опазване на защитения вид царски орел в ключови за него местообитания.